Overboord webprojecten
Deze testpagina is de basis voor het voor
Baeke en Marseille gebouwde framework waarin een gedicht
met verschillende eigenschappen is gekoppeld aan de
actuele waterhoogte in de Schaar van de Noord...
We lezen via een webservice van Rijkswaterstaat meetpalen uit en
koppelen de fontgrootte en beweging van de woorden aan de waterstand.
In een ander project koppelden we de inhoud van een gedicht van Jan Baeke
aan de stand van de AEX index. Hog beter het met de AEX ging,
hoe vrolijker het gedicht, en vice versa.

Wavecount  
Wavesize   
Slowness   
Wavearc    
Fontsize   
Lineheight 

Ik aanschouwde de God Vader

die mij had gezien van verre –

hoe hij stak met zijn duizend meter

lange armen naar de aarde

en mij vastgreep bij mijn oren –

en daar stond ik aan de zijde

van zijn zoon die mij omarmde

als een broer van vlees en bloed.

 

En ik wist: dit is voortaan mijn

leven en ik sliep onstuimig

droomde dat ik werd geboren

in een mandje neergelegd

weggedreven opgevangen

in brokaten meisjesarmen.

 

En ik sliep die nacht godzalig

dromend dat ik na mijn dood

voor de vogels werd geworpen

en de honden – als oud brood.

 

Huub Oosterhuis

 

 

Ik vond dit gedicht tussen alle losse briefjes
van mijn moeder een dag na haar overlijden
in 2014...

Ik vind het vooral zo mooi omdat het een in christelijke
terminologie beginnend gedicht is
dat eindigt in een soort hel- en hemelloze dood.
Een dood als oud brood, een dood als voedsel voor de levenden.